Codewawa
Wszystkie kursy
Git / Wprowadzenie

Co to git?

Chociaż tworzenie projektów grupowych, zwłaszcza w informatyce, jest bardzo efektywną metodą pracy, to wiąże się z wieloma trudnościami. Jedną z nich jest konieczność zarządzania zmianami, które dokonują członkowie zespołu. Dlatego powstało wiele tzw. systemów kontroli wersji. Jednym z najpopularniejszych z nich jest git.

Zanim rozpoczniemy pracę nad jakimkolwiek grupowym projektem musimy go pobrać ze strony Gita. Kolejnym krokiem jest utworzenie własnego repozytorium z kopią projektu. Logujemy się na GitHub i otwieramy repozytorium naszego projektu np. https://github.com/codewawa/todoapp. W prawym górnym rogu klikamy przycisk Fork. Następnie klikamy na ikonę własnego konta, która się pojawiła. Teraz na swoim koncie powinniśmy mieć repozytorium o takiej nazwie jak grupowy projekt np. https://github.com/tymek04/todoapp.

Następnym krokiem jest sklonowanie repozytorium z GitHub na nasz komputer. W tym celu otwieramy wiersz polecenia (lub terminal) i przechodzimy na pulpit za pomocą polecenia:

cd Desktop

Następnie wpisujemy komendę git clone i adres naszego repozytorium na GitHub np.

git clone https://github.com/tymek04/todoapp

Za pomocą cd przechodzimy do sklonowanego folderu, w tym wypadku:

cd todoapp

by linode.com

Teraz musimy sprawić, aby zmiany innych członków w oryginalnym repozytorium pojawiały się na naszym komputerze. Wpisujemy komendę git remote add upstream i nazwę grupowego repozytorium. W moim przypadku to polecenie przyjmie postać:

git remote add upstream https://github.com/codewawa/todoapp

Następnie wpisujemy komendę:

git fetch upstream

Teraz, jeśli zobaczymy, że w grupowym repozytorium zaszły zmiany, to możemy użyć poniższych komend, a nasze repozytorium się zaktualizuje.

git pull upstream master && git push

Po wykonaniu tych wszystkich kroków możemy z czystym sumieniem zająć się zmienianiem kodu projektu. Gdy wprowadzimy jakieś znaczące poprawki, zapisujemy je a następnie wchodzimy do wiersza polecenia / terminala i wpisujemy następującą komędę:

git add .

(ta kropka nie kończy zdania, ale jest częścią polecenia). Potem dodajemy komendę git commit -m i opis dokonamych przez nas zmian np.

git commit -m ”Improved index.html and style.css footer added”

Jeśli teraz wejdziemy na GitHub, zobaczymy, że zmiany pojawiły się w naszym repozytorium, ale nie w grupowym. Aby nasze zmiany pojawiły się w głównym projekcie musimy stworzyć tzw. pull request. Na GitHub, w swoim repozytorium klikamy przycisk New pull request a potem Create pull request. Nadajemy jakiś tytuł i ponownie klikamy przycisk Create pull request. Teraz musimy poczekać aż zarządzający projektem zaakceptuje nasze zmiany. Aby dowodzący nie spędzał całego czasu na rozpatrywaniu pull requests, nie należy tworzyć ich po każdym commit, ale dopiero, gdy jakaś ich liczba dodaje do projektu znaczącą użyteczność.