Codewawa
Wszystkie kursy
Projekty / Tworzenie prostego kalkulatora

Wprowadznie, HTML & CSS

Problem

Chcemy stworzyć internetowy kalkulator umożliwiający wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), wzorowany na kalkulatorze Windowsa. Nie wymagamy, aby uwzględniał on kolejności wykonywania działań.

Budowa

Do prawidłowego działania będziemy potrzebowali przycisków cyfr od 0 do 9, czterech przycisków działań, przycisku obliczającego, kilku przycisków czyszczenia tj. CE, C, backspace oraz przycisku przecinka. Ich ułożenie może być identyczne z tym na kalkulatorze Windowsa. Poza tym użyjemy dużego pola do pokazania aktualnie przetwarzanej liczby. Tak jak w kalkulatorze Windowsa, dodamy nad nim jeszcze mniejsze pole do pokazania całego działania.

Kod HTML

Wewnątrz body tworzymy div, który będzie zawierał cały kalkulator. Następnie, w jego wnętrzu tworzymy kolejny div - nasze pole do wyświetlania. Dodajemy do niego dwa mniejsze kontenery - pole, wyświetlające całe działanie i drugie, pokazujące sam wynik.

<div id="main">
 <div id="area">
  <div id="inarea"></div>
  <div id="inarea2">0</div>
 </div>
</div>

Teraz musimy jeszcze dodać do głównego kontenera 20 przycisków z liczbami i operacjami.

<div id="main">
 <div id="area">
  <div id="inarea"></div>
  <div id="inarea2">0</div>
 </div>
  <button id= "CE">CE</button>
  <button id= "C">C</button>
  <button id= "backspace"><i class="fas fa-backspace"></i></button>
  <button class = "operation" id= "divide"><i class="fas fa-divide"></i></button>
  <button class = "number" id = "n7">7</button>
  <button class = "number" id = "n8">8</button>
  <button class = "number" id = "n9">9</button>
  <button class = "operation" id= "times"><i class="fas fa-times"></i></button>
  <button class = "number" id = "n4">4</button>
  <button class = "number" id = "n5">5</button>
  <button class = "number" id = "n6">6</button>
  <button class = "operation" id= "minus"><i class="fas fa-minus"></i></button>
  <button class = "number" id = "n1">1</button>
  <button class = "number" id = "n2">2</button>
  <button class = "number" id = "n3">3</button>
  <button class = "operation" id= "plus"><i class="fas fa-plus"></i></button>
  <button></button>
  <button class = "number" id = "n0">0</button>
  <button class = "comma" id = "comma">,</button>
  <button class = "operation" id= "equals"><i class="fas fa-equals"></i></button>
</div>

Znaczniki <i>, które użyliśmy to ładnie wyglądające ikonki ze strony Font Awesome. Dlatego, aby się poprawnie wyświetlały, musimy jeszcze dodać do head linijkę

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">

Kod CSS

W celu równomiernego ułożenia elementów wewnątrz głównego kontenera, musimy użyć display: grid i podzielić kontener na 7 wierszy i 4 kolumny.

#main {
 display: grid;
 width: 320px;
 height: 420px;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
 grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
 border: 1px solid black;
}

Chcemy teraz, aby div #area zajmował 4 kolumny szerokości i 2 wiersze wysokości.

#area {
 grid-column-start: 1;
 grid-column-end: 5;
 grid-row-start: 1;
 grid-row-end: 3;
 position: relative;
 padding-top: 30px;
}

Następnie umieszczamy #inarea w prawym górnym rogu #area i ustawiamy mały rozmiar czcionki (np. 16px). Chcemy, aby tekst pojawiał się przy prawej krawędzi kalkulatora.

#inarea {
 position: absolute;
 right: 0;
 top: 0;
 font-size: 16px;
 text-align: right;
 padding-top: 10px;
 padding-right: 5px;
}

Teraz ustawiamy w #inarea2 duży rozmiar czcionki i wyrównanie tekstu do prawej krawędzi.

#inarea2 {
 font-size: 47px;
 text-align: right;
}

W ten oto sposób zbudowaliśmy już szkielet naszego kalkulatora. Możemy zatem przejść do najważniejszej rzeczy, czyli zaprogramowana jego działania.