Codewawa
Wszystkie kursy
Projekty / Tworzenie prostego kalkulatora

JS: Zmienne globalne i wyświetlanie

Kod JavaScript

Zmienne globalne

Jak już wspomniałem, do działania kalkulatora potrzebne jest pamiętanie dwóch liczb, obecnego działania arytmetycznego i pozycji w tabeli aktualnie przetwarzanej liczby. Potrzebujemy również zmiennej, sprawdzającej, czy został kliknięty przycisk wstawiający na końcu liczby przecinek. Zatem na początku kodu musimy ustawić ich początkowe wartości.

var nums = [0, null];
var cur = 0;
var operation = " ";
var add_comma = false;

Wyświetlanie

Zaczniemy teraz od funkcji show(), której używać będziemy do wyświetlania w odpowiednim miejscu aktualnych liczb i działania arytmetycznego. Na jej potrzeby zdefiniujemy pomocniczą funkcję myToString(). Będzie ona działać jak zwykłe toString(), ale w przypadku wartości null, zamiast błędu zwróci puste słowo.

function myToString(x){
  if(x != null){
   return x.toString();
 }
 else{
   return "";
 }
}

Teraz możemy zająć się naszą właściwą funkcją do wyświetlania. Na początek definiujemy zmienną x, która będzie słownym zapisem nums[cur]. Teraz musimy sprawdzić czy x nie jest pustym słowem. Dzieje się tak wtedy, gdy użytkownik klika na przycisk operacji arytmetycznej - cur zmienia się na 1, zaś wartość nums[1] wynosi nadal null. W takim przypadku pod x podstawiamy słowny zapis nums[0].

function show(){
 let x = myToString(nums[cur]);
 if(x === ""){
   x = myToString(nums[0]);
 }
}

Maksymalna długość napisu, który będziemy wyświetlać w większym polu to 22 znaki. Dlatego musimy zadbać, aby zmieściły się na ekranie. Dla odpowiednio dużej długości x zmniejszymy czcionkę w #inarea2. Do funkcji show() dodajemy poniższy kod.

let len = x.length;
switch (len) {
 case 14:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "46px";
  break;
 case 15:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "43px";
  break;
 case 16:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "40px";
  break;
 case 17:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "37px";
  break;
 case 18:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "34px";
  break;
 case 19:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "31px";
  break;
 case 20:
  document.querySelector("#inarea2").style.fontSize = "28px";
  break;
}

Pozostaje nam jeszcze to, co najważniejsze, czyli samo wyświetlanie. Ustawiamy napis w #inarea2 na x, a w #inarea wpisujemy całe wyrażenie - nums[0], operation i nums[1]. Używamy ponownie funkcji myToString(), aby w przypadku wartości null wyświetlić pusty ciąg znaków.

document.querySelector("#inarea2").innerHTML = x;
document.querySelector("#inarea").innerHTML = myToString(nums[0])+operation+myToString(nums[1]);